Lò nướng bánh trung thu

7,500,000 

Lò nướng bánh 1 tầng 2 khay

Lò nướng bánh 2 tầng 4 khay

Lò nướng bánh 3 tầng 9 khay