Khuôn vải tráng bánh cuốn

65,000 

Tên sản phẩm : Khuôn vải tráng bánh cuốn
Chất liệu : Inox