Tủ hấp giò chả công nghiệp 12 khay điện & gas

13,000,000